Tư vấn trực tuyến

Bước 1:

Truy cập website NewEnglish.vn – click Quên mật khẩu?

Nhập vào chính xác địa chỉ Email đã được đăng ký trước đó.

Nhấn nút [Gửi Yêu Cầu] để chấp nhận.

Một đường link Reset lại mật khẩu sẽ được gửi đến email

Bước 2:

Click đường link chấp nhận reset lại mật khẩu

Bước 3:

Mật khẩu mới đã được gửi đến email đăng ký.

Bước 4:

Mật khẩu mới đã được tạo.

hoc-tiang-anh-qua-skype

hoc-tiang-anh-qua-skype