Tư vấn trực tuyến

Danh từ không đếm được th­ường theo sau some, any, no, a little…, hoặc theo sau bit, piece, slice, gallon…
Ví dụ:
A bit of news => một mẩu tin
a grain of sand => một hạt cát
a pot of jam => một hủ mứt
a slice of bread => một lát bánh mì
a bowl of soup => một bát súp
a cake of soap => một bánh xà phòng
a litre of petrol => một lít xăng
a paneof glass => một ô kính
a sheet of paper => một tờ giấy
a glass of beer =>một ly bia

a drop of oil => một giọt dầu
a group of people => một nhóm người
a piece of advice => một lời khuyên