Tư vấn trực tuyến

 

Little Johnny Boy
A new teacher was trying to make use of her psychology courses. She started her class by saying
“Everyone who thinks you’re stupid, stand up!”
After a few seconds, Little Johnny stoop up.
The teacher said, “Do you think you’re stupid, Little Johnny?”
“No, ma’am but I hate to see you standing there all by yourself”

 

Bé Johnny
Một giáo viên mới vào nghề đang thử áp dụng môn tâm lý của mình. Cô bắt đầu bài giảng bằng cách nói: “Các em ở đây ai nghĩ mình ngu ngốc thì hãy đứng dậy!”
Vài phút sau, bé Johnny đứng dậy.
Cô giáo hỏi “Em nghĩ là mình ngu ngốc sao hả Johnny?”
“Không, thưa cô, nhưng em không thích thấy cô đứng đó một mình.”

Trong truyện cười này, chúng ta bắt gặp một vài cấu trúc quen thuộc, hãy cùng tienganhmoi ôn lại cách sử dụng của chúng nhé.

1. V-ing
Like, love, hate, enjoy, dislike, can’t bear, mind, can’t stand + Ving
Ví dụ: She likes dancing.
Ann hates flying.
Why do you dislike living here?
I don’t like people shouting at me (= I don’t like being shouted at)

2. Try

Try (làm điều gì đó như một sự thử nghiệm hay kiểm tra)
Ví dụ:
A: The photocopier doesn’t seem to be working
B: Try pressing the green button (= press the green button – perhaps this will help to solve the problem)
Try (cố gắng làm, dùng nỗ lực để làm)
Ví dụ: I was very tired. I tried to keep my eyes open but I couldn’t.

3. To V
Love, hate, can’t bear + To Verb
Ví dụ: I love to meet people = I love meeting people.
She can’t bear to be alone = She can’t bear being alone.
Try (cố gắng làm, dùng nỗ lực để làm)
Ví dụ: I was very tired. I tried to keep my eyes open but I couldn’t.