Tư vấn trực tuyến

Mạo từ là gì?

Mạo từ có vẻ dễ, nhưng lại rất khó để có thể dạy về nó.

Mạo từ gồm có “A”, “An”, và “The”. Rất dễ dàng để giải thích sự khác biệt giữa chúng, nhưng lại rất khó để giải thích được khi nào thì ta sử dụng những mạo từ đó.

“A” và “An” có cùng một nghĩa. Cả hai đều là những mạo từ bất định. Chúng chỉ khác nhau tuỳ thuộc vào từ hoặc âm theo sau chúng. Đây là một ví dụ thu gọn.

Sử dụng “A” khi từ theo sau bắt đầu bằng một phụ âm.

“A dog…”
“A boy…”
“A building…”
“A hamburger…”

Sử dụng “An” khi từ theo sau có phát âm bắt đầu bằng một nguyên âm.

“An eagle…”
“An umbrella…”
“An elephant…”
“An awesome book…”

“The” là một mạo từ xác định. Sự phân biệt nằm ở chỗ danh từ hay chủ ngữ mà bạn đang nói đến có cụ thể hay không. Những ví dụ là cách tốt nhất để hiểu được sự khác biệt này, vậy nên cùng xem nhé.

Nếu bạn nói, “I am going to a library to study”, thì người mà bạn đang nói chuyện cùng không biết là bạn đến nhắc đến một thư viện cụ thể nào đó. Nếu bạn nói, “I am going to the library to study”, thì người mà bạn đang nói chuyện cùng biết được cụ thể bạn đang nói đến thư viện nào.

“I am going to a coffee shop” (Không phải một quán cafe cụ thể nào cả)
“I am going to the coffee shop” (Một quán cafe cụ thể nào đó mà cả người nói và người nghe đều biết)

Đây là một ví dụ có sự khác biệt nhỏ, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng khái niệm cụ thể hay chung chung.

“I am going to sit in front of one of the computers in the lab”
“I am going to buy a computer”

Mặc dù cái máy tính ở trong phòng thí nghiệm có thể là một trong rất hiều cái máy tính, mạo từ chính xác trong trường hợ này là “The” bởi vì nó vẫn là một cái máy tính cụ thể tồn tại trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, nếu bạn nói bạn sẽ đi mua một cí máy tính,bạn không thể sử dụng “The” trừ khi bạn đã biết cụ thể là cái máy tính nào rồi. Mua một cái máy tính có thể là bất cứ hãng nào, bất cứ loại nào, hoặc bất cứ kích thước nào cho nên hành động đó mang tính chung chung. Vì vậy, bạn phải sử dụng “A” trong dạng câu như thế này.

Sau đây là dạng ví dụ khác:

“The heat wave is unbearable”
“I heard a heat wave is coming”

Sự khác biệt giữa hai câu này là cụm từ “heat wave” được xác định cụ thể trong câu thứ nhất, và chưa được xác định cụ thể trong câu thứ hai. Trong câu thứ nhất, đợt nắng nóng đang xuất hiện trong hiện tại và cả người nói và người nghe đều biết rằng đợt nắng nóng mà họ đang nói đến chính là cái mà họ đang phải chịu đựng. Câu thứ hai lại nhắc đến một đợt nắng nóng nào đó không cụ thể sẽ xảy đến trong tương lai.

Khi nào cần và không cần sử dụng mạo từ.

Một quy tắc đơn giản nên nhớ đó là mạo từ không được sử dụng khi nói đến một cái tên nào đó.

“Turn right at the burger store”
“Turn right at McDonalds”

“The boy was running very fast”
“Mike was running very fast”

Một ví dụ khác về việc khi nào không sử dụng mạo từ đó là khi đang nói đến những việc chung chung trong lúc đối thoại.

“Too much alcohol is bad for you”
“Cigarettes can cause lung cancer”

Khi bạn nói về những môn thể thao, bạn không cần sử dụng mạo từ.

“I love playing badminton”
“Football is a dangerous sport”

Trong đa số các trường hợp, bạn không cần sử dụng mạo từ khi nói đến một đất nước trừ trường hợp tên nước bao gồm nhiều quốc gia hay vùng lánh thổ. Ví dụ, nếu bạn nói “England” hay “Scotland”, bạn không cần sử dụng mạo từ, nhưng nếu bạn nói về “The United Kingdom” hay “The United States”, thì bạn cần phải sử dụng mạo từ.