Tư vấn trực tuyến

Phát âm tiếng Anh là phần khó nhất trong quá trình học tiếng Anh. Nếu như bạn không biết cách phát âm, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giao tiếp. Hôm nay, aroma giới thiệu đến các bạn khái quát về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh, kiến thức tuy căn bản nhưng sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều trong quá trình học từ vựng cũng như giao tiếp. Các bạn hãy cùng ôn lại nhé.

I. Bảng chữ cái của tiếng Anh:

1. Chữ in hoa, chữ in thường và cách phát âm từng chữ cái:

bang chu cai

* Tiếng Mỹ phát âm là /ziː/

2. Nhận xét chung: dựa vào bảng chữ cái trên, ta nhận thấy rằng tiếng Anh có:

* 5 nguyên âm: a , e , o , i , u .

* 21 phụ âm: b , c , d , f , g , h , j , k , l , m , n , p , q , r , s , t , v , w , x , y , z .

II. Các ký tự phiên âm quốc tế của tiếng Anh:

1. Nguyên âm:

1.1. Các nguyên âm đơn:

1.1.1. Mô phỏng vị trí các nguyên âm trên lưỡi

1.1.2. Cách phát âm nguyên âm đơn:

nguyenam don

1.1.3. Một số ví dụ minh hoạ: (thứ tự các ví dụ dưới đây tương ứng với các nguyên âm đơn trong bảng ở mục 1.1.2 bên trên)

minh hoa 1

1.2. Nguyên âm đôi:

1.2.1. Cách phát âm nguyên âm đôi:

nguyenamdoi

1.2.2. Một số ví dụ minh hoạ: (thứ tự các ví dụ dưới đây tương ứng với các nguyên âm đơn trong bảng ở mục 1.2.1 bên trên)

minhhoa2

2. Phụ âm:

Các loại phụ âm tiếng Anh, các bộ phận phát âm và cách phát âm:

phu am