Tư vấn trực tuyến

Go: Động từ “Go” dùng để chỉ chuyển động rời xa vị trí của người nói hoặc người nghe.
Ví dụ:
Are you going to the pub tonight? (Tối nay bạn đi quán rượu không?)
Let’s go and see Auntie Mary before the holiday is over.(Trước khi kỳ nghỉ kết thúc chúng ta hãy đến thăm dì Mary)
They’ve gone to live in Australia and I don’t think they’ll ever come back. (Họ đã đến sống ở Úc rồi và tôi nghĩ họ sẽ không quay lại)
Come : Động từ “Come” dùng miêu tả chuyển động để đến chỗ người nói đang có mặt ở đó
Ví dụ:
Could you come here for a minute, please, Diane? (Diane, cậu đến đây một lát được không?)
~ I’m coming. (Tớ đang đến đây)
I’ve got some people coming for a meal tonight. Can you and Henry come too? (Chúng tớ có mời một vài người bạn đến ăn tối nay. Liệu cậu và Henry có thể đến không?)
Go back, come back, and return
Cách dùng tương tự được sử dụng cho “Go back” và “Come back”, nhưng có thể dùng “return” để thay thế cho hai từ này.
You must have come back / returned very late last night.
I didn’t hear you come in.
He went back / returned to Mexico when he had finished post-graduate training.
Tuy nhiên, khi nói về việc cùng tham gia chuyển động với người nói hoặc người nghe thì người ta sẽ dùng “Come with” chứ không dùng “Go with” ngay cả khi đó là chuyển động rời xa vị trí hiện tại.
Ví dụ:
I’m going to the hospital this afternoon to get the test results. Could you come with me?
(Chiều nay tớ sẽ đến bệnh viện để lấy kết quả, cậu đi cùng tớ chứ?)
We’re going to Egypt for a week at Christmas . Would you like to come with us?
(Chúng tớ sẽ đi Ai Cập một tuần vào Giáng Sinh, cậu có muốn đi cùng không?)