Tư vấn trực tuyến

Điểm khác biệt giữa một customer và một client là gì? Về căn bản là không nhiều. Những thương nhân có hiểu biết đã làm mờ điểm khác biệt này nhằm thúc đẩy công việc kinh doanh bằng cách tạo ưu thế cho những người mua hàng tiềm năng của mình.

Đầu tiên, nguồn gốc của từ: Từ gốc của customer, custom, bắt nguồn từ động từ Latin consuescere, “to accustom,” và nghĩa một người mua cái gì đó từ người khác có lẽ bắt nguồn từ ý kiến cho rằng hành động mua là một thói quen. Client (số nhiều là clients hoặc clientele) cũng bắt nguồn từ tiếng Latin, dưới dạng clientem, “follower”, vốn có liên quan đến từ gốc của incline. Nghĩa này tiếp tục tồn tại trong cụm “client state,” đề cập đến một quốc gia độc lập phụ thuộc vào một quốc gia khác về an ninh hoặc những phương diện khác.

Về truyền thống, hai khái niệm này có sự khác nhau rất lớn trong cách sử dụng: Một customerđơn giản chỉ là một người nhận sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi đã trả tiền. Ngay cả khi giữa customer và người cung cấp có tồn tại một mối quan hệ lâu dài thì nghĩa của nó cũng chỉ tập trung vào sự trao đổi. Ngược lại, một client lại gắn bó trong một mối quan hệ chất lượng hơn mà trong đó người cung cấp thường sử dụng những kỹ năng chuyên môn nhằm mang đến những sản phẩm vô hình như dịch vụ pháp luật, chích sách bảo hiểm, và những thứ tương tự như vậy. (Một điểm khác biệt nữa là một customer thường phải đến một cơ sở bán lẻ để được nhận sản phẩm hoặc dịch vụ, trong khi một client có thể nhận được dịch vụ một cách dễ dàng mà không cần phải hiện diện tại nơi kinh doanh. Sự phát triển của việc kinh doanh đặt hàng trực tuyến đã làm mờ đi điểm khác biệt này.)

Cũng có những từ đồng nghĩa với customer và client, nhưng chúng thường có giới hạn: Một buyer là một người trả tiền để có được thứ gì đó, nhưng từ này cũng đề cập đến ái đó được tuyển dụng bởi một công ty, có nhiệm vụ mua hàng theo giá sĩ để sau đó bán lại như một sản phẩm bán lẻ.

Patron thì lại bị giới hạn về nghĩa nhiều hơn customer hay client; nó chủ yếu nói đến một người mua một trải nghiệm thẩm mỹ như một buổi trình diễn hoặc một bữa ăn hơn là lấy những món hàng từ một chiếc kệ và mang đến quầy tính tiền. Tuy nhiên, nó cũng áp dụng cho một người bảo trợ (như trong “a patron of the arts’) hoặc một người bảo vệ (như trong “a patron saint”).

Guest là một cách lịch sự để mô tả một người mua một nơi ăn ở tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi đó, consumer lại quá chung chung và thường được dùng, dưới dạng số ít hoặc số nhiều, để mô tả một người mua một sản phẩm hoặc dịch vụ nói chung.

www.NewEnglish.vn