Tư vấn trực tuyến

 

confident tự tin
sensitive nhạy cảm
calm bình tĩnh
hot-headed nóng nảy
impulsive hấp tấp
cheerful vui vẻ
generous phóng khoáng
kind tốt bụng
mean keo kiệt
crazy điên khùng
sensible khôn ngoan
serious nghiêm túc
honest thật thà
dishonest không thật thà
good-humoured hài hước
bad-tempered nóng tính
moody tính khí thất thường
hard-working chăm chỉ
lazy lười
clever thông minh
intelligent thông minh
unintelligent không thông minh
arrogant ngạo mạn
snobbish khinh người
happy vui vẻ
unhappy không vui
stupid ngốc
outgoing cởi mở
cautious cẩn thận
adventurous thích phiêu lưu
shy nhút nhát
introverted hướng nội
extroverted hướng ngoại
easy-going dễ tính
rude thô lỗ, bất lịch sự
bad-mannered cư xử tồi
impolite bất lịch sự
emotional tình cảm
polite lịch sự
funny khôi hài
witty hóm hỉnh
boring nhàm chán
patient kiên nhẫn
impatient nóng vội
sophisticated sành sỏi
crude lỗ mãng, thô bỉ
cheeky hỗn xược
friendly thân thiện
unfriendly không thân thiện
conceited tự cao tự đại
modest khiêm tốn
brave dũng cảm
cowardly nhát gan
absent-minded đãng trí
talented có tài
obedient vâng lời
disobedient ngang ngạnh, không vâng lời
principled có nguyên tắc đạo đức
corrupt đạo đức suy đồi, đồi bại
unscrupulous không có nguyên tắc đạo đức