Tư vấn trực tuyến

Wife and Girlfriend

Cu Ti wrote to his Daddy:
What are the differences between WIFE and GIRLFRIEND, Dad?
His Daddy replies:
My dear, Wife is a TV. Girl friend is a HandPhone. At home watch TV. Go out, bring HandPhone. No money, sell TV. Got money, change HandPhone. Sometimes enjoy TV, but most of the time play with HandPhone. TV is free for life. But HandPhone, if you don’t pay, services will be TERMINATED!!! But you should be careful with both, my dear son!

Vợ và Bạn gái
Cu Tí hỏi bố: Sự khác biệt giữa vợ và người yêu là gì?
Bố cu Tí trả lời:
Con yêu, vợ là ti vi, còn người yêu là điện thoại di động, ở nhà xem ti vi, ra ngoài cầm di động; Không có tiền thì bán ti vi, có tiền thì đổi di động; thi thoảng thích ti vi, còn thường xuyên thích chơi di động; ti vi thì miễn phí, còn với điện thoại di động mà không trả tiền thì bị hết hạn dùng ngay. Nhưng con cần phải cảnh giác với cả 2, con yêu ạ!