Tư vấn trực tuyến
banner31

Download tài liệu tiếng Nhật   1. Download tài liệu tiếng Nhật N1    <==LINK 2. Download tài liệu tiếng Nhật N2  <==LINK 3. Download tài liệu tiếng […]

Cách gợi nhớ chữ Kanji hán tự Rất thú vị đấy http://daytiengnhatban.com/cach-nho-chu-han-tu-phan-1 http://daytiengnhatban.com/cach-nho-chu-han-tu-phan-2 http://daytiengnhatban.com/cach-nho-chu-han-tu-phan-3 http://daytiengnhatban.com/cach-nho-chu-han-tu-phan-4 http://daytiengnhatban.com/cach-nho-chu-han-tu-phan-5 http://daytiengnhatban.com/cach-nho-chu-han-tu-phan-6 http://daytiengnhatban.com/cach-nho-chu-han-tu-phan-7 http://daytiengnhatban.com/cach-nho-chu-han-tu-phan-8 http://daytiengnhatban.com/cach-nho-chu-han-tu-phan-9 http://daytiengnhatban.com/cach-nho-chu-han-tu-phan-10 http://daytiengnhatban.com/cach-nho-chu-han-tu-phan-11 http://daytiengnhatban.com/cach-nho-chu-han-tu-phan-12 http://daytiengnhatban.com/cach-nho-chu-han-tu-phan-13

Quy tắc số 1: Luôn luôn học và ôn tập nhóm từ, không phải từng từ riêng lẻ Không bao giờ học một từ riêng […]

Phương pháp Học Kanji thế nào là hiệu quả? 17592 Lượt xem Bí quyết luyện thi tiếng Nhật (JLPT) 13008 Lượt xem Cách nhớ chữ […]

Phần 1 : Cách nhớ 214 Bộ thủ nhanh nhất Phần 2: Cách nhớ 214 Bộ thủ nhanh nhất Phần 3: Cách nhớ 214 Bộ thủ nhanh nhất […]

Học qua video – 動詞のきほん 2 Học qua video – 動詞のきほん Học qua video – 動詞のきほん 2 Học qua video – 動詞のくべつ Họ qua video […]

Luyện nghe tiếng Nhật N5 Luyện nghe tiếng Nhật N4 Luyện nghe tiếng Nhật N3 Luyện nghe tiếng Nhật N2 Luyện nghe tiếng Nhật N1 […]

Từ vựng tiếng Hàn các từ thô tục trong tiếng Hàn 바보야 = Đồ ngốc 변태야 = Đồ biến thái 곶가라 ,가죽어 = Đi chết […]

Từ điển Hán tự Hán tự: Chữ Sự事 (Phần 3) Hán tự: Chữ Sự事 (Phần 2) Hán tự: Chữ 事 (Phần 1) Hán tự: Chữ […]

Từ hán Âm hán việt Nghĩa 業者 NGHIỆP GIẢ người buôn bán; người kinh doanh; cơ sở kinh doanh 業績 NGHIỆP TÍCH thành tích 業界 […]